Informacja dotycząca tegorocznej pielgrzymki


Stowarzyszenie dziękuje instytucjom i osobom prywatnym za wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji tegorocznej pielgrzymki:
Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Urzędowi Miasta Krasnystaw, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, Nadleśnictwu Krasnystaw, Bankowi Spółdzielczemu w Izbicy, Pani Magdzie Urbaś, Teresie Sarzyńskiej, Panom: Edwardowi Dziekanowi, Wiesławowi Deptusiowi, Janowi Kalmanowi, Zbigniewowi Rzemieniukowi, Janowi Tworkowi, Krzysztofowi Żabie, Janowi Lewandowskiemu i Dariuszowi Atrasowi. 

Uczestników tegorocznej pielgrzymki prosimy o przesyłanie zdjęć do albumu pod adresem ALBUM lub przesłać na naszego e-maila.
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!